februarie 23, 2015

Super Mamma`s Secret

People`s changing lifestyle is one of the main reasons restaurants keep developing. Today`s consumers are too busy to cook at home, although they want the flavor of a freshly baked bread without bothering to bake it themselves, or tasty and nutritious foods without having to wash the dishes afterwards. More and more singles, working parents or elderly people expect to have as many advantages as possible when it comes to their breakfast, lunch or dinner.

Although the future looks promising for the food industry, there is absolutely no guarantee in this line of business. Even the most famous restaurant owners can tell you that the food industry is not one that helps you get rich over night, but one that makes you work hard and earn a living.

For those interested, we will tell you some of the secrets that made the Super Mamma restaurant a success.
• A great story. Our clients know that twelve years ago you could go to Big Mamma and order a kebab menu for a very affordable price. Those who have stayed with us along the years have witnessed the restaurant`s development and changes that took place once we opened new restaurants and added to our menu cooked meals like those cooked by our mothers at home. And the rest is history.
• Keeping up with the trends. Super Mamma has not always had a diversity of products. Once the era of „healthy food” and the emphasis on fresh ingredients began, in a society where fast-food meant only fried food, Super Mamma chose to adapt to the trend and reinvented the concept of fast-food. For us, fast-food means now food served quickly.
• A flexible brand. Big Mamma represented at the beginning a place where you could order good sandwiches at even better prices, but once the tastes have changed, Big Mamma has transformed into a super mamma who promotes healthy meals.
• The presence in the community. Although quantity has its advantages, quality is that which creates a connection between us and our clients, employees and community. Through our several locations we wanted to be accessible to anyone looking to eat a warm cooked meal.
• Supporting the community. At Super Mamma we use many local products to ensure the freshness of the ingredients, thus investing and supporting the local economy.
• Prices. It is important for us that the prices are reasonable, but at the same time to maintain a high level of quality. We bear in mind the local economy and people`s lifestyle. The prices are attractive for families and elderly people, but also for students.
• Ambience. We wanted the ambience of the restaurants to be a relaxing one, pleasant and attractive for different categories of clients. That is why we have the comfortable couches, and during the warm seasons our clients can enjoy a sunny and warm day on the terraces of the two central locations, Super Mamma Bulevard and Super Mamma Bălcescu.
• The clients. Most of our clients are 18 to 30 years old, but we also attract families with children, through our qualified staff that attend to and entertain the children, and also because there is no smoking in any of our restaurants.

februarie 23, 2015

Secretul Super Mamma

Stilul de viaţă schimbător al oamenilor este unul dintre motivele pentru care restaurantele sunt în plină dezvoltare. Consumatorii de azi sunt prea ocupaţi să mai gătească acasă, cu toate că își doresc aroma unei pâini proaspete fără deranjul coacerii acesteia sau preparate gustoase și nutritive fără a fi nevoie să spele vasele. Din ce în ce mai mulţi oameni necăsătoriţi, părinţi care lucrea­ză sau oameni în vârstă se așteaptă să obţină cât mai multe avantaje când vine vorba de mesele lor zilnice.

Cu toate că viitorul pare promiţător pentru industria alimentaţiei publice, nu există nicio garanţie în această afacere. Chiar și cei mai faimoși proprietari de restaurante vă pot spune ca aceasta nu este o industrie care te ajută să te îmbogăţești repede, ci mai degrabă să lucrezi din greu și să îţi câștigi existenţa.

Pentru cei interesaţi, vom dezvălui câteva din secretele care au făcut din restaurantul Super Mamma un succes.
• O poveste grozavă. Clienţii noștri fideli știu că acum doisprezece ani puteai merge la Big Mamma să comanzi un kebap la farfurie la un preţ accesibil. Cei care au rămas de-a lungul timpului alături de noi au fost martorii dezvoltării restaurantului și schimbărilor care au avut loc în momentul în care ne-am extins și am introdus mâncarea gătită ca la mama acasă. Restul este deja istorie.
• În pas cu trendul. Super Mamma nu a avut întotdeauna o diversitate de preparate. Odată cu era „mâncărurilor sănătoase” și a accentului pus pe ingrediente proaspete, într-o societate în care fast-food presupunea doar preparate prăjite, Super Mamma a ales să se adapteze trendului și a reinventat conceptul de fast-food. La noi, fast-food înseamnă acum mâncare gătită servită rapid.
• Un brand flexibil. Big Mamma reprezenta la început un loc în care poţi comanda sandvișuri bune la preţuri și mai bune, însă pe măsură ce gusturile s-au schimbat Big Mamma s-a transformat într-o super mamă care promovează mâncarea sănătoasă.
• Prezenţa în comunitate. Deși cantitatea are beneficiile sale, calitatea este cea care creează o legătură între noi și clienţii, angajaţii noștri și comunitate. Prin intermediul multiplelor locaţii am dorit să fim accesibili oricărui doritor de o masă caldă.
• Sprijinul comunităţii. La Super Mamma folosim multe produse locale pentru a asigura prospeţimea ingredientelor, investind și sprijinind astfel economia locală.
• Preţurile. Este important pentru noi ca preţurile să fie rezonabile, dar în același timp să menţină un nivel de calitate ridicat. Ţinem cont de economia locală și de stilul de viaţă al oamenilor. Preţurile sunt atrăgătoare pentru familii și pentru persoane în vârsta, dar și pentru studenţi.
• Ambianţa. Am dorit ca ambianţa restaurantelor să fie una relaxantă, plăcută și atrăgătoare pentru mai multe categorii de clienţi. De aceea la noi puteţi găsi acele canapele confortabile, iar în sezonul cald clienţii se pot bucura de soare și vreme bună pe terasele celor două locaţii centrale, Super Mamma Bulevard și Super Mamma Bălcescu.
• Clienţii. Majoritatea clienţilor noștri au vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, însă atragem și familii cu copii, prin personalul calificat care se ocupă de copilași și prin faptul că nu se fumează în niciuna dintre cele patru locaţii.
Vezi articolul aici